Banner Vendors

Đối tác và nhà cung cấp

Chúng tôi có niềm tin mãnh liệt rằng chúng tôi có thể cùng phát triển với các đối tác và nhà cung cấp của mình trên tinh thần hợp tác và tin cậy lẫn nhau.

Đối tác và nhà cung cấp

Chúng tôi có niềm tin mãnh liệt rằng chúng tôi có thể cùng phát triển với các đối tác và nhà cung cấp của mình trên tinh thần hợp tác và tin cậy lẫn nhau.

Vendor Description

Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas là công ty chuyên sản xuất bột giấy, giấy, khăn giấy và nhiều loại sản phẩm đóng gói. Chúng tôi mua nhiều loại sản phẩm khác nhau, từ tất cả các loại nguyên liệu thô đến thành phẩm và bán thành phẩm để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của mình.

Chúng tôi không chỉ mong đợi chất lượng và dịch vụ đáng tin cậy mà chúng tôi còn cần cả tính sáng tạo và tính linh hoạt từ các đối tác và nhà cung cấp của mình. Mục tiêu của chúng tôi không phải là tìm kiếm những giải pháp dễ dàng nhất và có giá tốt nhất mà là các giải pháp làm tăng giá trị cho chúng tôi bằng cách đóng góp vào thành công bền vững của Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas. Các đối tác và nhà cung cấp của chúng tôi là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của APP. Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu duy trì sự tin cậy lẫn nhau, mối quan hệ tốt đẹp và hợp tác giữa các bên.  

Chúng tôi luôn mong muốn được đồng hành cùng bạn.

Doing Business with Asia Pulp and Paper

Cùng hợp tác kinh doanh với Asia Pulp &Paper

Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas luôn ghi nhận những giá trị của các đối tác và nhà cung cấp đã đóng góp vào thành công trong hoạt động kinh doanh của mình.
Chúng tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào những đối tác của mình. Do đó, các đối tác và nhà cung cấp của chúng tôi phải triển khai hoạt động kinh doanh một cách có đạo đức và tuân thủ đầy đủ tất cả các luật cũng như quy định hiện hành. Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động hợp tác kinh doanh với APP Indonesia, vui lòng tham khảo Quy tắc ứng xử đối với nhà cung cấp.

Tất cả các nhà cung cấp làm việc trực tiếp tại những địa điểm hoặc cơ sở làm việc của Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas phải tuân thủ các quy định về môi trường, sức khỏe và an toàn của chúng tôi như đã được xác định trong Hệ thống quản lý an toàn nhà thầu của chúng tôi.

Hệ thống quản lý an toàn nhà thầu APP Indonesia

APP Indonesia Vendor Portal

Hệ thống quản lý an toàn nhà thầu APP Indonesia

Cổng thông tin nhà cung cấp của APP Indonesia

Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas chân thành cảm ơn các đối tác và nhà cung cấp vì những đóng góp quý báu cho Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas. Chúng tôi luôn tìm cách để giúp các quy trình kinh doanh của mình trở nên liền mạch và hiệu quả hơn. 

Các công ty muốn bắt đầu hành trình kinh doanh với Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas Indonesia có thể để lại thông tin chi tiết về doanh nghiệp của mình tại đây.

Các công ty cũng có thể gửi thư giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của mình tới địa chỉ email sau:  Want-To_Sell@app.co.id