Banner Sustainability Poduction

Phát triển bền vững

Sản xuất

Về bản chất, hoạt động phát triển bền vững có mối quan hệ chặt chẽ với các sản phẩm của chúng tôi vì chúng tôi sử dụng xơ sợi có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất từ năng lượng tái tạo và được tái chế cẩn thận. Trên hết, chúng tôi áp dụng các thiết kế sáng tạo và đảm bảo hiệu quả sản xuất cao trong các nhà máy của mình để bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai của chúng ta.

Phát triển bền vững

Sản xuất

Về bản chất, hoạt động phát triển bền vững có mối quan hệ chặt chẽ với các sản phẩm của chúng tôi vì chúng tôi sử dụng xơ sợi có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất từ năng lượng tái tạo và được tái chế cẩn thận. Trên hết, chúng tôi áp dụng các thiết kế sáng tạo và đảm bảo hiệu quả sản xuất cao trong các nhà máy của mình để bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai của chúng ta.

Sustainability - Production

Nguồn cung ứng có trách nhiệm

Để đạt được mục tiêu phát triển bền vững của Asia Pulp & Paper  trong sản xuất, chúng tôi yêu cầu tất cả các nhà cung cấp -- cả các nhà cung cấp hiện tại và trong tương lai -- phải tuân thủ Chính sách bảo tồn rừng (FCP) của mình. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã phát triển Chính sách mua sắm và thu mua xơ sợi có trách nhiệm (RFPPP) để hướng dẫn cho các nhà cung cấp của mình. Chính sách này cung cấp một khung tổng quát cho các quy trình và tiêu chí cụ thể mà chúng tôi sử dụng để đánh giá sự tuân thủ của các nhà cung cấp đối với FCP của mình.

Hơn nữa, chúng tôi cũng phát triển các công cụ đánh giá nhà cung cấp và đánh giá rủi ro (SERA) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai RFPPP trên toàn bộ chuỗi cung ứng xơ sợi của mình. Đối với các nhà cung cấp mới phê duyệt, SERA có vai trò là một lớp sàng lọc ban đầu để đánh giá mức độ rủi ro trong hoạt động của nhà cung cấp. Sau khi lọt vào danh sách lựa chọn của chúng tôi, những nhà cung cấp đã được phê duyệt này sẽ phải trải qua các đánh giá SERA hàng năm để đảm bảo sự tuân thủ liên tục đối với FCP.

SERA đánh giá các nhà cung cấp dựa trên 12 chỉ số:

Công ty hoặc bất kỳ công ty liên kết nào trong ngành gỗ bột giấy chuyển đổi rừng tự nhiên sau ngày 1/2/2013.

Quốc gia / khu vực

Các loài cây

Chứng nhận/xác minh của bên thứ ba

Hệ thống quy trình giám sát nguồn gốc

Tuân thủ pháp lý

Bảo vệ giá trị bảo tồn cao hoặc trữ lượng các-bon cao

Bảo tồn các loài được liệt kê trong Sách đỏ của IUCN về các loài trong diện cực kỳ nguy cấp và Công ước CITES

Công ty luôn tôn trọng các quyền dân sự và quyền con người cơ bản

Tuân thủ các Công ước cốt lõi của ILO

Công ty luôn tôn trọng sức khỏe và sự an toàn của nhân viên bảo vệ rừng

Không sử dụng sinh vật biến đổi gen (GMO)

Chúng tôi chỉ chấp nhận gỗ từ các nhà cung cấp chưa chuyển đổi bất kỳ diện tích rừng nào được xác định là có trữ lượng các-bon cao (HCS) kể từ tháng 2/2013.

Dựa trên kết quả đánh giá rủi ro, chúng tôi phân loại các nhà cung cấp tiềm năng thành "rủi ro đáng kể" hoặc "rủi ro không đáng kể". Nếu một nhà cung cấp tiềm năng được phân loại là "rủi ro đáng kể", thì nhà cung cấp đó sẽ được yêu cầu thực hiện các hành động khắc phục (CAR) trong một thời hạn đã thỏa thuận. Nếu không, nhà cung cấp đó sẽ không được phê duyệt trở thành nhà cung cấp của chúng tôi.

Chúng tôi đã tải lên bản tóm tắt của báo cáo đánh giá rủi ro của tất cả các nhà cung cấp tiềm năng trên trang web giám sát của Asia Pulp & Paper để thông báo công khai trước 14 ngày tính từ khi chúng tôi quyết định có chấp nhận nhà cung cấp tiềm năng gia nhập vào chuỗi cung ứng gỗ bột giấy của mình hay không.

Các-bon và năng lượng

carbon

Vi chúng tôi không thể chỉ dựa vào điện lưới để đáp ứng toàn bộ nhu cầu năng lượng của mình nên các nhà máy của chúng tôi phải tự sản xuất điện và hơi nước. Do đó, trong trường hợp khả thi, chúng tôi luôn tích cực sử dụng nhiên liệu tái tạo, và trong các trường hợp không khả thi, lựa chọn duy nhất của chúng tôi là sử dụng than hoặc khí tự nhiên.

Việc sử dụng nhiên liệu như vậy là nguyên nhân chính gây ra sự phát thải các-bon trong các hoạt động của chúng tôi. Chỉ chưa đến 11% lượng khí thải của chúng tôi liên quan đến điện được mua từ lưới điện. Và chúng tôi luôn cố gắng giảm thiểu tác động của mình thông qua việc cân nhắc kỹ lưỡng các loại nhiên liệu và đầu tư vào sản xuất hiệu quả để đảm bảo nhu cầu năng lượng của chúng tôi ở mức thấp nhất có thể.

So với mức cơ sở vào năm 2012 và mức mục tiêu 10%, chúng tôi đã đạt được mức giảm cường độ phát thải các-bon 18% vào cuối năm 2018. Chúng tôi đạt được mục tiêu này chủ yếu bằng cách thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng nhiên liệu tái tạo để tạo ra năng lượng. Trong khi đó, vào cuối năm 2018, cường độ sử dụng năng lượng của chúng tôi đã giảm 9% so với so với mức cơ sở vào năm 2012, thấp hơn một chút so với mục tiêu 10% mà chúng tôi đã cam kết trong Tầm nhìn 2020.

Nước

Nước là yếu tố vô cùng quan trọng trong các hoạt động của chúng tôi vì chúng tôi sử dụng nước trong sản xuất giấy, bột giấy và tạo ra hơi nước ở các giai đoạn khác nhau của quy trình. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy rằng trách nhiệm của mình là bảo vệ các nguồn nước địa phương tại tất cả các địa điểm mà nhà máy của chúng tôi đang hoạt động. Do đó, chúng tôi luôn cố gắng giảm thiểu mức tiêu thụ nước của mình và đảm bảo rằng nước thải của chúng tôi đáp ứng được các tiêu chuẩn môi trường cao nhất để chúng tôi có thể đưa nước thải đã qua xử lý trở lại nguồn nước tự nhiên.

Để làm được điều đó, chúng tôi không ngừng tiến hành các nghiên cứu cân bằng nước tại tất cả các nhà máy và tiến hành kiểm tra lấy mẫu thường xuyên với sự trợ giúp của các chuyên gia nước ngoài. Và kết quả là vào năm 2018, chúng tôi đã tái sử dụng và tái chế 15% lượng nước trong quy trình sản xuất của mình. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đã sử dụng ít nước ngọt hơn, giảm 24% cường độ sử dụng nước so với mức cơ sở vào năm 2013.

Việc lắp đặt trang thiết bị hiện đại sau khi ứng dụng loạt máy xeo giấy mới đã ngay lập tức mang lại hiệu quả cho các nhà máy của chúng tôi, một ví dụ điển hình là nhà máy Pindo Deli Perawang. Việc đánh giá về mức độ sử dụng nước đã được thực hiện tại nhà máy này từ năm 2015. Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi đã đánh giá sự cân bằng nước của quy trình và xác định các khu vực cần cải thiện bằng cách đánh giá ngược từ khâu xả nước đến nguồn nước. Từ năm 2015 đến 2018, các cải tiến đối với hệ thống bơm, vòng đệm và vòi rửa đều góp phần giảm 41% cường độ sử dụng nước.

Và giống như tất cả các nhà máy của chúng tôi, Indah Kiat Perawang tái sử dụng nước cho nhiều quy trình khác nhau trong suốt thời gian hoạt động của mình, từ đó làm giảm nhu cầu về nước ngọt. Bằng cách giảm tỷ lệ pha loãng của nước nóng bên cạnh việc thu thập và tái sử dụng thu hồi nhiệt ngưng tụ, nhà máy này đã giảm cường độ sử dụng nước cho sản xuất giấy và bột giấy lần lượt là 13% và 7% so với mức cơ sở vào năm 2015. Và bằng cách đại tu các thiết bị hiện có và lắp đặt thiết bị thu hồi xơ sợi tiên tiến, nhà máy này cũng giảm 63% tổng chất rắn lơ lửng (TSS) trong các hoạt động sản xuất bột giấy. Các hoạt động đầu tư và cải tiến sẽ tiếp tục được đẩy mạnh đến năm 2019, với mức giảm TSS mục tiêu là 83%.

Chất thải

Phần lớn chất thải của chúng tôi đến từ quá trình sản xuất điện tại chỗ và quy trình sản xuất giấy và bột giấy. Để thực hiện các cam kết của mình đối với nền kinh tế tuần hoàn, chúng tôi luôn nỗ lực giảm thiểu chất thải và tối đa hóa cơ hội tái sử dụng các vật liệu phế thải.

Chúng tôi luôn cố gắng biến các sản phẩm phụ, như dung dịch đen, vỏ cây và các phụ phẩm khác từ hoạt động lâm nghiệp và nghiền bột giấy, thành các nguồn năng lượng thay thế trực tiếp nhiên liệu hóa thạch tại các nhà máy giấy và bột giấy tích hợp của mình. Bên cạnh việc chuyển đổi chất thải từ các bãi chôn lấp, việc sử dụng các nguồn chất thải này cũng giúp chúng tôi giảm đáng kể cường độ phát thải các-bon trong các nhà máy của mình. Trong năm 2018, các nhà máy tích hợp của chúng tôi đã sử dụng hơn 9 triệu tấn sản phẩm phụ như vậy.

Chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để xin được giấy phép xử lý chất thải cần thiết cho việc tái sử dụng các nguồn chất thải, đồng thời chúng tôi cũng liên tục tìm kiếm các công nghệ hoặc đối tác phù hợp có thể đem lại cho mình những cơ hội như vậy.

Chứng nhận

Chúng tôi đã mở rộng diện tích chuỗi cung ứng gỗ bột giấy của mình, và những nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng của chúng tôi cần được một bên thứ ba chứng nhận chính thức. Chúng tôi khai thác sự chứng nhận này như một công cụ đảm bảo ‘chuỗi hành trình sản phẩm’ cho phép chúng tôi biết rằng mình đang sử dụng nguồn cung xơ sợi được quản lý tốt.