People Banner

Phát triển bền vững

Con người

Chúng tôi cung cấp cơ chế để vừa phát triển kinh tế và vừa bảo tồn tài nguyên rừng bằng cách trao quyền cho các cộng đồng địa phương thông qua một loạt các chương trình thiết thực. Và ưu tiên số một của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho mọi nhân viên, nhà thầu và khách tham quan cơ sở làm việc của mình.

Phát triển bền vững

Con người

Chúng tôi cung cấp cơ chế để vừa phát triển kinh tế và vừa bảo tồn tài nguyên rừng bằng cách trao quyền cho các cộng đồng địa phương thông qua một loạt các chương trình thiết thực. Và ưu tiên số một của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho mọi nhân viên, nhà thầu và khách tham quan cơ sở làm việc của mình.

Sustainability People

Hệ thống lâm nghiệp & canh tác tích hợp (IFFS)

Các cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn rừng. Ở nhiều nơi trên thế giới, con người không chỉ sống gần rừng mà còn sống bên trong rừng. Do đó, sự tham gia của cộng đồng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.

Bởi vậy, chúng tôi đã tạo ra chương trình lâm nghiệp cộng đồng hàng đầu để hiện thực hóa mục tiêu đó. Hệ thống lâm nghiệp & canh tác tích hợp (IFFS) của chúng tôi hướng tới mục tiêu mang lại sự thịnh vượng cho cộng đồng, đồng thời nỗ lực giảm khai thác gỗ trái phép trái phép, cháy rừng và xung đột không đáng có. Chương trình có sự tham gia của cộng đồng nhằm mục đích cải thiện sinh kế, chuyển giao kiến thức, nâng cao sự hợp tác và tạo ra một quy trình quản lý rừng có đạo đức.

Chúng tôi đặt mục tiêu sẽ có 500 ngôi làng tham gia IFFS vào năm 2020. Tính đến cuối năm 2018, chúng tôi đã ghi nhận 284 ngôi làng tham gia chương trình này, bao gồm 16.807 hộ gia đình, 77 doanh nghiệp do làng làm chủ, 8 hợp tác xã nông thôn, 199 hội nông dân và 64 hội phụ nữ.

Bất chấp những thách thức mà chúng tôi phải đối mặt, chúng tôi đã gặt hái được những kết quả tích cực như việc vai trò của phụ nữ đang ngày càng được nâng cao trong các cộng đồng địa phương. Vào năm 2018, những đánh giá sơ bộ cũng chỉ ra rằng thu nhập của các hộ gia đình trong 2/3 số làng IFFS đã được cải thiện, đồng thời sinh kế của họ cũng đa dạng hơn, cháy rừng ít xảy ra hơn, mối quan hệ giữa ngành giấy và cộng đồng cũng bền chặt hơn.

Chương trình này là minh chứng rõ ràng cho việc chúng tôi luôn cam kết trao quyền và thu hút cộng đồng tham gia vào các hoạt động phát triển bền vững của mình để đạt được mức độ quản lý rừng bền vững ở quy mô cảnh quan, cũng như cải thiện kết quả bảo vệ và phục hồi thông qua các hoạt động của APP và nhà cung cấp.

 

Community Business Model Development in Partnership with ICRAF-CIFOR-YKAN

APP engages three organisations, World Agroforestry (ICRAF), Center for International Forestry Research (CIFOR) and Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN , the main partner of The Nature Conservancy Indonesia) to develop a guideline to develop a business model for the community. This project originates from the desire to replicate the Desa Makmur Peduli Api (DMPA) programme in other villages outside APP’s suppliers’ concession areas to support the government in local economic development while at the same time ensuring environmental protection. In developing the guidelines, each organisation uses their own approach to community empowerment.

CIFOR conducted their assessment in two villages in Riau, while ICRAF in two villages in South Sumatra and YKAN in two villages in West Kalimantan. In 2020, the CIFOR and ICRAF completed the business model development, as well as the monitoring and evaluation and the guideline on how to develop the business model itself.

Community Business Model Development in Partnership with ICRAF-CIFOR-YKAN

APP engages three organisations, World Agroforestry (ICRAF), Center for International Forestry Research (CIFOR) and Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN , the main partner of The Nature Conservancy Indonesia) to develop a guideline to develop a business model for the community. This project originates from the desire to replicate the Desa Makmur Peduli Api (DMPA) programme in other villages outside APP’s suppliers’ concession areas to support the government in local economic development while at the same time ensuring environmental protection. In developing the guidelines, each organisation uses their own approach to community empowerment.

CIFOR conducted their assessment in two villages in Riau, while ICRAF in two villages in South Sumatra and YKAN in two villages in West Kalimantan. In 2020, the CIFOR and ICRAF completed the business model development, as well as the monitoring and evaluation and the guideline on how to develop the business model itself.

Trao quyền cho cộng đồng, trao quyền cho phụ nữ

Trong khuôn khổ các hoạt động cải thiện cuộc sống của cộng đồng, chúng tôi đã tập trung vào các chương trình trao quyền cho cộng đồng nhằm cải thiện sinh kế lâu dài và bền vững của họ. Các biện pháp xử lý của chúng tôi đối với các nhu cầu thực tế đều được định hướng bởi Đánh giá tác động xã hội (SIA) cho từng trường hợp hoặc dựa trên việc xây dựng một kế hoạch CSR 5 năm có mục tiêu rõ ràng nếu thấy phù hợp và khả thi.

Các ưu tiên của chương trình CSR được chia thành bốn trụ cột: Từ thiện, Cơ sở hạ tầng, Nâng cao năng lực và Trao quyền cho cộng đồng. Những trụ cột này phù hợp với các ưu tiên phát triển của Chính phủ Indonesia như lâm nghiệp xã hội, trong đó Chính phủ giao các diện tích rừng cho các nhóm cộng đồng quản lý nhằm giảm bớt áp lực lên rừng tự nhiên.

Ở cấp độ nhà máy, chúng tôi xem xét từng đề xuất do cộng đồng đưa ra trước khi tài trợ. Đồng thời, mỗi nhà máy có một chương trình kế hoạch hoạt động hàng năm được điều chỉnh theo nhu cầu của cộng đồng, cũng như phát triển dưới sự tham vấn của cộng đồng địa phương và những bên liên quan khác.

Các chương trình đầu tư cộng đồng là yếu tố cốt lõi trong cam kết của chúng tôi đối với việc tuân thủ các SDG của Liên hợp quốc, đặc biệt là mục tiêu số 1 (giảm nghèo), mục số 2 (xóa đói) và mục tiêu số 3 (đảm bảo sức khỏe tốt và hạnh phúc). Với sự phối hợp của Tập đoàn Martha Tilaar và sự hỗ trợ của Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Indonesia, một trong các chương trình tập trung vào việc trao quyền cho phụ nữ như vậy đã đặt ra mục tiêu là đào tạo 1.000 phụ nữ từ những cộng đồng trong và xung quanh các khu vực ưu tiên của chúng tôi và khu vực mà nhà máy của chúng tôi hoạt động. Trong khi đó, cũng có một chương trình khác tìm cách giúp cộng đồng tiếp cận được với nước sạch và các công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn.

.

 

Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, báo trước và có đầy đủ thông tin

Chính sách Bảo tồn rừng của chúng tôi cam kết nhận được sự đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, báo trước và có đầy đủ thông tin (FPIC) của cộng đồng bản địa và địa phương đối với bất kỳ hoạt động phát triển hoặc quản lý rừng được đề xuất nào trong các khu vực rừng trồng hiện có. Chính sách này cũng buộc chúng tôi phải giải quyết xung đột một cách hiệu quả và xử lý các khiếu nại một cách có trách nhiệm.

Rừng có nguy cơ bị phá khi xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu hoặc thời gian sử dụng. Với áp lực kinh tế, nhu cầu xóa đói giảm nghèo thường trở thành nguyên nhân sâu xa của các hoạt động không bền vững về môi trường. Các quyền liên quan đến lịch sử và phong tục phức tạp cũng có thể là một yếu tố dẫn đến những hoạt động này. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp để thúc đẩy việc giải quyết tranh chấp đất đai. Những biện pháp này bao gồm:

  • Lập bản đồ tranh chấp đất đai.

  • Lập và thực hiện các kế hoạch làm việc để giải quyết từng tranh chấp đất đai.

  • Đẩy nhanh việc giải quyết tranh chấp đất để góp phần thực hiện các Chỉ số đo lường hiệu suất (KPI).

  • Thành lập Ban an ninh xã hội để xử lý giải quyết tranh chấp đất đai.

  • Xây dựng các quy trình hoạt động tiêu chuẩn (SOP) để giải quyết tranh chấp đất đai.

  • Thành lập Nhóm công tác xã hội khu vực (SWGR).

Tính đến cuối năm 2018, 49% các vụ tranh chấp đất đai đã được giải quyết, thể hiện sự tăng trưởng ổn định trong công tác giải quyết xung đột. Khoảng 25% các cuộc xung đột này liên quan đến những ngôi làng bên trong các khu vực được ưu tiên.

Chúng tôi nhận thức rằng cần rất nhiều thời gian để xây dựng niềm tin nhưng niềm tin cũng có thể sụp đổ chỉ trong chớp mắt, và hoạt động chính trị trong làng xã có thể khá phức tạp nhất là khi sự tham gia của các bên liên quan bên ngoài thường gây ra những xung đột tiềm ẩn về lợi ích. Điều này cũng có thể trở nên nghiêm trọng hơn do cán bộ cấp huyện có thể gặp khó khăn trong việc quản lý giải quyết xung đột. Tuy nhiên, chúng tôi luôn cố gắng hết sức trong việc quản lý tất cả các tranh chấp và xung đột nhằm thực hiện cam kết hoạt động bền vững và có trách nhiệm của mình.

Phúc lợi cho người lao động

Đáp ứng nhu cầu của nhân viên và thu hút những nhân tài mới là yếu tố sống còn cho sự phát triển bền vững lâu dài của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các phúc lợi và điều kiện làm việc hấp dẫn với triển vọng nghề nghiệp lâu dài. Một số chính sách phúc lợi mà chúng tôi đem lại cho người lao động bao gồm nghỉ phép hàng năm có lương, nghỉ chế độ thai sản cả vợ và chồng, nghỉ phép theo thâm niên, bảo hiểm y tế và lương hưu. Trên hết, nhân viên dài hạn của công ty sẽ nhận được những phúc lợi bổ sung, nhưng những phúc lợi này sẽ thay đổi theo quy định của từng địa phương, nơi mà mỗi nhà máy của chúng tôi đang hoạt động.

Chính sách phúc lợi cho nhân viên của chúng tôi thúc đẩy hành động của chúng tôi, nêu rõ cam kết của chúng tôi trong việc đáp ứng yêu cầu của Các tiêu chuẩn ILO về an toàn, hạnh phúc, nhân quyền, quyền lao động, kỹ năng và bảo vệ dữ liệu.

Chúng tôi luôn định vị APP là một công ty năng động với các phúc lợi việc làm ngoài tiền lương hấp dẫn bao gồm bảo hiểm y tế, lương hưu, khả năng kiếm thêm tiền thưởng thông qua nhiều chương trình ghi nhận đóng góp của nhân viên mà chúng tôi đang áp dụng và các đợt đánh giá phát triển nghề nghiệp hàng năm dành cho nhân viên dài hạn của chúng tôi.

Các chính sách này đã có những tác dụng tích cực.

Với một lực lượng lao động trung thành với cam kết làm việc lâu dài, tỷ lệ nghỉ việc của đội ngũ quản lý trong một số lĩnh vực hoạt động của công ty luôn ở mức vô cùng thấp. Chúng tôi cũng đã đẩy mạnh hoạt động của mình để đảm bảo rằng những tài năng trẻ được ghi nhận và có thể nhìn thấy được một tươi sáng và đầy hứa hẹn tại APP.