Banner Sustainability Forest

Phát triển bền vững

Rừng

Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas áp dụng cách tiếp cận cấp cảnh quan trong công tác quản lý rừng. Điều này có nghĩa là chúng tôi có tầm nhìn vượt ra khỏi ranh giới những đặc quyền của mình và áp dụng một cách tiếp cận hợp tác toàn diện đối với việc bảo vệ, khôi phục và phục hồi rừng của Indonesia bởi bảo vệ cây cối chính là góp phần bảo vệ cho tương lai của chúng ta.

Phát triển bền vững

Rừng

Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas áp dụng cách tiếp cận cấp cảnh quan trong công tác quản lý rừng. Điều này có nghĩa là chúng tôi có tầm nhìn vượt ra khỏi ranh giới những đặc quyền của mình và áp dụng một cách tiếp cận hợp tác toàn diện đối với việc bảo vệ, khôi phục và phục hồi rừng của Indonesia bởi bảo vệ cây cối chính là góp phần bảo vệ cho tương lai của chúng ta.

Sustainability Forest

Cam kết bảo vệ và phục hồi rừng

Khi Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas bắt tay vào thực hiện chính sách bảo tồn rừng (FCP), chúng tôi hiểu rằng nếu chỉ chấm dứt việc chặt phá rừng tự nhiên là không đủ để đạt được tầm nhìn bền vững của mình.

Việc thực hiện FCP trên bối cảnh thực tế đã giúp chúng tôi đúc kết được một bài học rằng các mô hình bảo tồn rừng truyền thống không quá hiệu quả và việc chỉ bảo vệ những phần bên trong khu vực mà các nhà cung cấp của chúng tôi được ưu tiên là không đủ. Sau khi tham vấn kỹ lưỡng với các bên liên quan, chúng tôi nhận ra rằng mình cần phải có tầm nhìn vượt ra khỏi những khu vực ưu tiên của nhà cung cấp và cần phải xem xét những cơ hội, mối đe dọa và tác động của các khu vực rộng lớn hơn mà họ đang hoạt động. Bằng cách này, chúng tôi sẽ giúp cho chính sách bảo tồn rừng và tham vọng không còn nạn phá rừng của chính sách có cơ hội thành công lớn nhất trong dài hạn.

Do đó, cam kết bảo vệ và phục hồi rừng là sự hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện FCP.

Những thách thức vốn có trong nỗ lực này không hề được phóng đại. Để hoạt động bên ngoài phạm vi ảnh hưởng trực tiếp của mình, chúng tôi sẽ cần sự tham gia của nhiều bên liên quan: từ cộng đồng, tổ chức phi chính phủ, chính phủ, đến cả ngành giấy. Điều này đòi hỏi mức độ hợp tác đa bên chưa từng có và cam kết của tất cả các bên về việc bảo vệ, bảo tồn và phục hồi rừng tại Indonesia.

Không có công ty nào khác từng thực hiện một cam kết bảo tồn trên quy mô này, vì vậy không có kế hoạch mẫu nào để tham khảo. Thay vào đó, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đối tác và các bên liên quan để thiết kế, triển khai và thử nghiệm các chương trình của mình, cũng như phát triển các phương pháp tốt nhất trong quá trình thực hiện.

Tìm hiểu thêm về chương trình bảo vệ và phục hồi rừng của Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas tại Bảng điều khiển phát triển bền vững 

 

 

Quản lý đất than bùn

Thông qua chính sách bảo tồn rừng (FCP), chúng tôi cam kết hỗ trợ Chính phủ Indonesia đạt được các mục tiêu phát triển ít phát thải và mục tiêu giảm phát thải. Một phần chính trong cam kết này bắt nguồn từ lời hứa của chúng tôi về việc bảo vệ các vùng đất than bùn có rừng và đảm bảo thực hiện những biện pháp quản lý đất than bùn tốt nhất trong các cơ sở kinh doanh và nhà cung cấp của chúng tôi để giảm phát thải khí nhà kính (GHG) từ những khu vực đất than bùn mà các nhà cung cấp bột giấy của chúng tôi đang hoạt động.

Để tuân thủ cam kết này, chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp gỗ bột giấy của mình tạm ngừng phát triển hoạt động trồng rừng, xây dựng kênh đào và các cơ sở hạ tầng khác trên đất than bùn không có rừng trong phạm vi khu vực được ưu tiên của các nhà cung cấp chưa phát triển cho đến khi đánh giá giá trị bảo tồn cao (HCV) độc lập, bao gồm ý kiến từ các chuyên gia than bùn, được hoàn thành. Bất kỳ kế hoạch phát triển tương lai nào trong các lĩnh vực này cũng sẽ phải tuân các quy định về ‘biện pháp quản lý tốt nhất’.

Các biện pháp tốt nhất do đội ngũ chuyên gia về đất than bùn (PET), được thành lập vào tháng 1/2014, xây dựng. PET bao gồm các chuyên gia được cộng đồng quốc tế công nhận của Deltares (một viện nghiên cứu ứng dụng của Hà Lan trong lĩnh vực nước, bề mặt và cơ sở hạ tầng) và Euroconsult Mott MacDonald (một công ty tư vấn phát triển quốc tế làm việc chủ yếu ở các quốc gia đang phát triển và các nền kinh tế đang chuyển đổi). Các thành viên của PET đều có kinh nghiệm về than bùn ở Indonesia.

Việc xây dựng các biện pháp quản lý tốt nhất (BMP) là một quá trình bao gồm hai giai đoạn với một số bước tuần tự và bước sau được xây dựng dựa trên bước trước.

PET đã hoàn thành giai đoạn 3 tháng “thai nghén” vào tháng 6/2014 và đưa ra một báo cáo phác thảo quy trình phát triển BMP cho đất than bùn cũng như xác định một loạt các vấn đề sẽ hình thành bộ khung cho giai đoạn hai của dự án.

Sau khi có báo cáo về giai đoạn “thai nghén”, Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas và PET đã làm việc để xây dựng các điều khoản tham chiếu (ToR) cho giai đoạn hai của dự án than bùn. Vào tháng 12/2014, ToR đã được hoàn thành và Deltares được chỉ định nắm vai trò chủ trì giai đoạn hai của dự án than bùn. Mục tiêu của giai đoạn hai là phát triển và thực hiện BMP cho các cảnh quan than bùn trong và xung quanh những khu vực được ưu tiên của các nhà cung cấp của Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas (APP).

Bảo tồn các loài sinh vật quan trọng của Indonesia

Chương trình bảo tồn của chúng tôi tập trung vào ba loài động vật cần được ưu tiên bảo tồn: Hổ Sumatra, voi Sumatra và đười ươi, với mục tiêu cụ thể là duy trì số lượng cá thể trong quần thể hoang dã của từng loài trong các khu vực được ưu tiên của nhà cung cấp gỗ bột giấy của chúng tôi. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ theo dõi số lượng cá thể, sự phân bố của các cá thể trên bản đồ, giảm thiểu xung đột giữa con người và động vật hoang dã, thiết lập các hành lang sinh thái trong và giữa các khu vực được ưu tiên.

 

 

Khu bảo tồn hổ Sumatra

Năm 2017, với sự giúp đỡ của một số đối tác, chúng tôi đã cải thiện môi trường sống của loài hổ này bằng cách thiết lập những hành lang bảo vệ động vật hoang dã và tiến hành các cuộc khảo sát bằng bẫy ảnh để theo dõi quần thể hổ. Chúng tôi cũng thành lập một đội ngũ chuyên gia để giảm thiểu xung đột giữa người và hổ bằng cách giáo dục cộng đồng và các nhân viên tại cơ sở. Các đối tác của chúng tôi trong công tác bảo tồn này bao gồm chính phủ, Tổ chức Bảo tồn Hổ Sumatra (Diễn đàn HarimauKita) và ZSL (Hiệp hội động vật học London) tại Indonesia.

Bảo tồn voi Sumatra

Vào năm 2017, chúng tôi thiết lập các trạm cho ăn trong khu vực được ưu tiên của mình và thúc đẩy các phong trào giám sát số lượng cá thể voi. Chúng tôi cũng thành lập một đội ngũ chuyên gia để quản lý các cuộc xung đột giữa người và voi bằng cách giáo dục cộng đồng và thực hiện các cuộc tuần tra chống săn trộm bằng các phương pháp giáo dục và phi bạo lực. Các đối tác của chúng tôi trong công tác bảo tồn này bao gồm chính phủ, Diễn đàn Bảo tồn Voi Indonesia (Forum Konservasi Gajah Indonesia), và Quỹ Belantara.

Bảo tồn đười ươi

Chúng tôi ủng hộ các biện pháp nhằm giảm xung đột giữa người và đười ươi và tiếp tục nâng cao nhận thức để giúp thực thi chính sách không khoan nhượng của mình đối với việc gây hại cho các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng tôi làm việc cùng với Cơ quan bảo tồn tài nguyên thiên nhiên - Đông Kalimantan, Vườn Quốc gia Kutai, và Tổ chức đười ươi quốc tế.

Quản lý rừng bền vững

Kế hoạch quản lý rừng bền vững tích hợp (ISFMP) là một trong những sáng kiến quan trọng của chúng tôi để giúp chúng tôi thực hiện các cam kết trong Chính sách bảo tồn rừng của mình. ISFMP được phát triển thông qua một quá trình hợp tác lâu dài liên quan đến việc biên soạn và hợp nhất dữ liệu cũng như các khuyến nghị được thu thập thông qua nhiều đánh giá khác nhau như đánh giá về giá trị bảo tồn cao (HCV) và trữ lượng các-bon cao (HCS), lập bản đồ xung đột xã hội; các yêu cầu và nghĩa vụ pháp lý; cũng như ý kiến đóng góp từ tất cả các bên liên quan bao gồm cộng đồng địa phương, chính phủ, giới học thuật và xã hội dân sự. Mỗi nhà cung cấp của Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas phải lập một ISFMP để đảm bảo rằng các cam kết FCP của chúng tôi đã được xem xét và tuân thủ.

Mỗi kế hoạch tổng hợp sẽ là cơ sở để xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc quản lý bền vững tài nguyên đất trong mỗi khu vực được ưu tiên của nhà cung cấp của chúng tôi. ISFMP trang bị cho mỗi nhà cung cấp kế hoạch hành động để cải thiện các biện pháp quản lý và phát triển bền vững.

Mỗi ISFMP bao gồm một số yếu tố thiết yếu. Kế hoạch này đặt ra các mục tiêu quản lý rừng dài hạn cho từng Ban quản lý rừng (FMU), trong đó có tính đến các điều kiện tiền đề về môi trường và kinh tế xã hội, cũng như hiện trạng của quyền sử dụng đất đai. Nó cũng đưa ra một kế hoạch hành động để giúp FMU giải quyết tất cả các khía cạnh về quản lý và bảo tồn rừng: lâm sinh, khai thác, quản lý môi trường, xác định và bảo vệ các loài động thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Cuối cùng, ISFMP sẽ cung cấp các bản đồ cập nhật về khu vực được ưu tiên từ đó xác định các khu bảo tồn, vị trí của các hoạt động quản lý rừng và thực trạng quyền sử dụng đất trong tất cả các khu vực được ưu tiên của nhà cung cấp của chúng tôi.

Có thể tìm hiểu thêm về Kế hoạch quản lý bền vững tích hợp của Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas tại Bảng điều khiển phát triển bền vững 

Quản lý hỏa hoạn tích hợp

Cháy rừng là một vấn đề phức tạp trên thế giới, ảnh hưởng đến cả cộng đồng và môi trường tại địa phương. Bản chất phức tạp của vấn đề đòi hỏi một cách tiếp cận đa bên và đây cũng là trọng tâm trong cách tiếp cận của Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas.

Chúng tôi đặc biệt chú trọng vào việc hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp gỗ bột giấy, cộng đồng địa phương và các bên liên quan để ngăn chặn và giảm thiểu các vụ cháy rừng và hỏa hoạn tại nơi hoang dã như vậy.

Hệ thống quản lý hỏa hoạn tích hợp (IFM) của chúng tôi được triển khai vào tháng 1/2016 dựa trên các biện pháp tốt nhất trên thế giới về quản lý hỏa hoạn, bao gồm bốn trụ cột: ngăn ngừa, sẵn sàng, phát hiện sớm và phản ứng nhanh.

Ngăn ngừa

IFM được chúng tôi phát triển từ một lực lượng chữa cháy phản ứng nhanh thành một lực lượng sẵn sàng giải quyết các đám cháy khi chúng xảy ra và có thể ngăn những đám cháy này lan rộng. Nhờ việc thu hút sự tham gia của các nhà cung cấp và cộng đồng địa phương, chúng tôi hiện đã có một hệ thống có thể giúp ngăn hỏa hoạn xảy ra.

Hệ thống này bổ trợ cho chính sách không đốt (zero-burning policy) nghiêm ngặt đã được áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp gỗ bột giấy, một chính sách mà tất cả các nhà cung cấp hiện tại và trong tương lai của chúng tôi phải tuân thủ.

Các nỗ lực chữa cháy của chúng tôi được củng cố bằng một chương trình nông lâm kết hợp nhằm cung cấp những hình thức sinh kế thay thế cho các cộng đồng địa phương trong và xung quanh khu vực được ưu tiên của mình. Các giải pháp thay thế được khuyến khích trong hệ thống lâm nghiệp & canh tác tích hợp (IFFS) của chúng tôi như canh tác rau và hoa quả, và chăn nuôi gia súc, được thiết kế để giảm sự phụ thuộc của cộng đồng vào rừng nguyên sinh và thúc đẩy các phương pháp canh tác thân thiện với môi trường mà không bao gồm các hoạt động đốt nương làm rẫy để giải phóng đất đai. Ra mắt vào năm 2015, chương trình IFFS không chỉ hỗ trợ về mặt giáo dục, mà còn hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tài chính để áp dụng các phương pháp này. IFFS đặt mục tiêu tiếp cận 500 ngôi làng trong và xung quanh khu vực được ưu tiên của chúng tôi vào năm 2020.

Đồng thời, chúng tôi cũng hợp tác chặt chẽ với các cộng đồng để củng cố các hội đồng chữa cháy địa phương, hay theo tiếng Indonesia là Masyarakat Peduli Api (MPA), để cho phép họ đóng những vai trò quan trọng hơn trong công tác phòng chống hỏa hoạn, bao gồm hoạt động tuần tra mặt đất thường xuyên hơn. Nếu các MPA quản lý và duy trì được thành tích không có vụ cháy nào xảy ra trong khu vực rừng của mình thì họ sẽ được thưởng tiền mặt hàng tháng.

Chúng tôi cũng không ngừng nỗ lực trong việc chặn kênh đào vành đai để đảm bảo mực nước tại các khu vực có nguy cơ cháy cao được nâng lên nhằm ngăn đám cháy lan rộng và cũng là nguồn cung cấp nước trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn.

Sẵn sàng

Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas và các nhà cung cấp gỗ bột giấy của chúng tôi đã thuê 2.700 lính cứu hỏa và 10 máy bay trực thăng công suất vừa và lớn để sẵn sàng ném bom nước trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Theo thông lệ tốt nhất trên thế giới, lực lượng chữa cháy này sẽ được đào tạo để hình thành sự nhạy bén và tự tin trước mùa khô.

Chúng tôi đã mời các chuyên gia quản lý hỏa hoạn quốc tế tham gia đào tạo hệ thống chỉ huy sự cố (ICS), một động thái để bổ trợ cho việc phát triển năng lực của cá nhân và đội nhóm, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp các nỗ lực chữa cháy trên bộ và trên không.

Phát hiện sớm

Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas tiến hành các thử nghiệm ảnh nhiệt trong khuôn khổ nỗ lực không ngừng nhằm cải thiện khả năng phát hiện các đám cháy. Dữ liệu ảnh nhiệt có độ chính xác hơn nhiều so với ảnh vệ tinh và cho thấy độ chính xác thực tế có khả năng xác định chuẩn đám cháy trong phạm vi 50 m tính từ vị trí thực của nó trên mặt đất. Sáng kiến tiên phong về phát hiện và lập bản đồ hỏa hoạn này bao gồm hoạt động thu thập dữ liệu bằng các máy bay được trang bị camera nhiệt, sau đó các dữ liệu sẽ được chuyển tới trụ sở và nhân viên hiện trường trong vòng 15 phút.

Quan sát trên mặt đất vẫn là phương pháp tốt nhất để phát hiện đám cháy và để bổ trợ cho việc sử dụng công nghệ của chúng tôi. Các đội tuần tra cứu hỏa, theo tiếng địa phương là Regu Pemadam Kebakaran (RPK), sẽ tiến hành các đợt tuần tra thường xuyên. Những phản ứng của họ sẽ tuân theo Hệ thống xếp hạng nguy cơ hỏa hoạn của Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia. Tần suất tuần tra được xác định theo mức độ rủi ro hỏa hoạn mà từng khu vực được chỉ định thực hiện tuần tra phải đối mặt, nhưng tần suất tuần tra trung bình đã được tăng lên tại tất cả các khu vực để nâng cao mức độ bảo vệ.

Phản ứng nhanh

Để củng cố những nỗ lực trên mặt đất của chúng tôi và đề cao quá trình đào tạo trên ICS, việc ứng phó với các sự cố hỏa hoạn sẽ được điều phối thông qua cả hoạt động chữa cháy trên mặt đất và trên không. Một máy bay trực thăng hạng nặng có sức chứa lên đến 3.500 lít nước sẽ được sử dụng để thực hiện các phản ứng nhanh, giúp lực lượng mặt đất của chúng tôi có thêm một chút thời gian để tiếp cận đám cháy.