Banner Sustainability

Growing Our Tomorrow

Our vision includes efficient production and innovative product designs. Coupled with responsible forestry practices, we deliver products with low carbon impact to create a more sustainable tomorrow.

Learn more about our sustainability commitments below.

Growing Our Tomorrow

Our vision includes efficient production and innovative product designs. Coupled with responsible forestry practices, we deliver products with low carbon impact to create a more sustainable tomorrow.

Learn more about our sustainability commitments below.

Sustainability Commitment New

Cam kết bền vững

Các cam kết bền vững của chúng tôi được nêu rõ trong Lộ trình phát triển bền vững: Tầm nhìn 2020 của chúng tôi. Được triển khai vào năm 2012, Tầm nhìn 2020 đã trở thành chiến lược toàn diện của chúng tôi trong chặng đường phát triển bền vững.

Chiến lược này đề cập đến 10 lĩnh vực có tác động chính với các mục tiêu đầy tham vọng trong từng lĩnh vực. Đây là những lĩnh vực liên quan đến các bên liên quan của chúng tôi trong toàn bộ hoạt động kinh doanh và chuỗi cung ứng rộng lớn. Ngoài ra, SRV cũng nêu rõ cách tiếp cận của chúng tôi trong việc tiếp tục hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc.

Ghé thăm trang web Lộ trình phát triển bền vững: Tầm nhìn của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

تشكِّل سياستنا المعنية بالمحافظة على الغابات (FCP) أحد الأركان الأساسية لخريطة الطريق؛ فرؤية 2020 تحدد مبدئيًا خطة تسترشد بها APP في تنفيذ مبادئ قيمة الحفظ العالية (HCV) بحلول عام 2015 والقضاء نهائيًا على إزالة الغابات الطبيعية مع بداية عام 2015. بيد أننا أعلنا في الخامس من فبراير/شباط 2013 عن التفعيل الفوري لسياسة المحافظة على الغابات وتسريع إنجاز الأهداف المنشودة في عامين على الأكثر. يمكنك تتبع التقدم المحرز ومعرفة المزيد من التفاصيل عن سياسة Asia Pulp and Paper هنا

 

 

موارد إضافية

Our Focus

Our Focus

Our goal is to demonstrate responsible business practices throughout our global operations and supply chain--working in harmony with local communities, as well as protecting forests, peatlands, and biodiversity. To be successful, we know that we need to demonstrate the clear links between our products and production processes, and the needs of our customers.