Carousel Home

Stacked Info Home

Covid-19 Response

Covid-19 Response

At APP Sinar Mas, we always put the safety of our people, products, and consumers first. At the same time, we also stand up with communities to advance prevention and relief efforts. As part of this commitment, we have pledged to donate 1,200 tons of oxygen every month to areas in need across Indonesia. Some of the covered areas are South Sumatera, West Java, and Lampung, and more to come.

CLICK here to learn more

Covid-19 Response

At APP Sinar Mas, we always put the safety of our people, products, and consumers first. At the same time, we also stand up with communities to advance prevention and relief efforts. As part of this commitment, we have pledged to donate 1,200 tons of oxygen every month to areas in need across Indonesia. Some of the covered areas are South Sumatera, West Java, and Lampung, and more to come.

CLICK here to learn more

Our Product

Sản phẩm của chúng tôi

Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas luôn cung cấp các sản phẩm chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu về giấy, khăn giấy và bao bì giấy. Với tổng công suất sản xuất và chuyển đổi hàng năm trên 19 triệu tấn mỗi năm, sản phẩm của chúng tôi hiện có mặt tại hơn 150 quốc gia trên 6 lục địa.

Sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu

Công nghệ xơ sợi và sự đổi mới sản xuất cho phép chúng tôi sản xuất mọi sản phẩm xuất sắc để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, từ bột giấy gỗ cứng đã được tẩy trắng đến đủ loại giấy, khăn giấy, bao bì và văn phòng phẩm. Nhấp vào nút bên dưới để khám phá tất cả các sản phẩm của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm của chúng tôi

Sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu

Công nghệ xơ sợi và sự đổi mới sản xuất cho phép chúng tôi sản xuất mọi sản phẩm xuất sắc để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, từ bột giấy gỗ cứng đã được tẩy trắng đến đủ loại giấy, khăn giấy, bao bì và văn phòng phẩm. Nhấp vào nút bên dưới để khám phá tất cả các sản phẩm của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm của chúng tôi

What We Do for the Future

Tầm nhìn của chúng tôi

Để đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn, chúng tôi luôn cố gắng thực hiện các phương thức kinh doanh có trách nhiệm trong các hoạt động toàn cầu và chuỗi cung ứng của mình - hợp tác hài hòa với cộng đồng địa phương, cũng như bảo vệ rừng, đất than bùn và đa dạng sinh học.Tìm hiểu thêm về các cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ môi trường thông qua hoạt động kinh doanh của chúng tôi:

Báo cáo về tính bền vững

Là nhà sản xuất bột giấy và các sản phẩm giấy được sử dụng trên toàn cầu, tính bền vững là cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của Asia Pulp & Paper. Các sản phẩm giấy có thể phân hủy sinh học, có thể tái chế và thay thế thân thiện với môi trường cho nhựa trong một loạt các ứng dụng. Cùng với thực hành lâm nghiệp có trách nhiệm, chúng tôi cung cấp các sản phẩm bền vững để đóng góp cho một ngày mai tốt đẹp hơn.

Kể từ năm 2008, chúng tôi đã cam kết báo cáo minh bạch hành trình phát triển bền vững của mình thông qua các Báo cáo Bền vững hàng năm, phù hợp với các tiêu chuẩn của Sáng kiến ​​Báo cáo Toàn cầu (GRI). Báo cáo Bền vững 2020 của chúng tôi truyền đạt một bản tóm tắt về cách tiếp cận và hiệu suất của chúng tôi trong quá trình phát triển và củng cố chiến lược bền vững của chúng tôi từ Tầm nhìn Lộ trình Bền vững 2020 đến Tầm nhìn Lộ trình Bền vững 2030, và trong lộ trình, các cam kết Chính sách Bảo tồn Rừng của chúng tôi.

Lộ trình Phát triển Bền vững Tầm nhìn 2030 của chúng tôi kết hợp một loạt các vấn đề và sự phù hợp chặt chẽ với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc và Thỏa thuận Paris về Biến đổi Khí hậu.

Tải xuống Báo cáo về tính bền vững của chúng tôi

Báo cáo về tính bền vững

Là nhà sản xuất bột giấy và các sản phẩm giấy được sử dụng trên toàn cầu, tính bền vững là cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của Asia Pulp & Paper. Các sản phẩm giấy có thể phân hủy sinh học, có thể tái chế và thay thế thân thiện với môi trường cho nhựa trong một loạt các ứng dụng. Cùng với thực hành lâm nghiệp có trách nhiệm, chúng tôi cung cấp các sản phẩm bền vững để đóng góp cho một ngày mai tốt đẹp hơn.

Kể từ năm 2008, chúng tôi đã cam kết báo cáo minh bạch hành trình phát triển bền vững của mình thông qua các Báo cáo Bền vững hàng năm, phù hợp với các tiêu chuẩn của Sáng kiến ​​Báo cáo Toàn cầu (GRI). Báo cáo Bền vững 2020 của chúng tôi truyền đạt một bản tóm tắt về cách tiếp cận và hiệu suất của chúng tôi trong quá trình phát triển và củng cố chiến lược bền vững của chúng tôi từ Tầm nhìn Lộ trình Bền vững 2020 đến Tầm nhìn Lộ trình Bền vững 2030, và trong lộ trình, các cam kết Chính sách Bảo tồn Rừng của chúng tôi.

Lộ trình Phát triển Bền vững Tầm nhìn 2030 của chúng tôi kết hợp một loạt các vấn đề và sự phù hợp chặt chẽ với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc và Thỏa thuận Paris về Biến đổi Khí hậu.

Tải xuống Báo cáo về tính bền vững của chúng tôi

Our People

Đội ngũ của chúng tôi

Chúng tôi tin rằng con người là yếu tố quan trọng nhất đối với sự phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Vì vậy, tất cả mọi thứ mà chúng tôi làm ngày hôm nay là vì tương lai của con người; của các bạn, của người tiêu dùng của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi, và vì cộng đồng.Tìm hiểu về cách chúng tôi cải thiện cuộc sống của mọi người thông qua hoạt động kinh doanh của mình và cách tham gia vào hoạt động kinh doanh của cúng tôi:

Giới thiệu về chúng tôi

Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas là tên thương mại của công ty sản xuất giấy và bột giấy chuyên cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu về giấy, khăn giấy và bao bì giấy. Ngoài ra, mục tiêu của chúng tôi là cùng nhau phát triển và xây dựng một tương lai thịnh vượng, đặc biệt là cho con em của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi tạo ra sản phẩm và cung cấp dịch vụ của mình một cách cẩn trọng đối với mọi lứa tuổi. Trách nhiệm của chúng tôi là kinh doanh bền vững - để chúng tôi có thể trở thành những người đổi mới, trở thành nhân tố thay đổi mà chúng tôi hằng mong muốn trên thế giới và cùng nhau gìn giữ tương lai - để #GrowingOurTomorrow (Xây dựng tương lai của chúng ta).

Tìm hiểu thêm về chúng tôi
Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Giới thiệu về chúng tôi

Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas là tên thương mại của công ty sản xuất giấy và bột giấy chuyên cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu về giấy, khăn giấy và bao bì giấy. Ngoài ra, mục tiêu của chúng tôi là cùng nhau phát triển và xây dựng một tương lai thịnh vượng, đặc biệt là cho con em của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi tạo ra sản phẩm và cung cấp dịch vụ của mình một cách cẩn trọng đối với mọi lứa tuổi. Trách nhiệm của chúng tôi là kinh doanh bền vững - để chúng tôi có thể trở thành những người đổi mới, trở thành nhân tố thay đổi mà chúng tôi hằng mong muốn trên thế giới và cùng nhau gìn giữ tương lai - để #GrowingOurTomorrow (Xây dựng tương lai của chúng ta).

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Xuất bản thông tin

app-stories

2022 Year-End Summary and 2023 Outlook

As a turbulent 2022 draws to a close, we take this opportunity to reflect on our shared labours to improve our communities and protect our planet. Despite a changing post-pandemic world, our commitment to sustainability did not waver. Our mission to create a better, more sustainable business motivated us to work harder to make a positive impact this past year.

Women’s Role in Preserving the Environment, Rita Ayuwandari Inspires the Prevention of Forest Fires Through Red Ginger

In commemoration of Mother's Day, a champion female figure from the DMPA Program, Rita Ayuwandari, attended as a speaker in KLHK's talkshow session.

Sustainability During the Holiday Season

Find out how to be green while gifting.