Carousel Home

Stacked Info Home

Scam Alert

Advisory on scam websites

We would like to advise members of the public, customers, and investors to beware of scam or fake websites offering investment opportunities and/or bearing the APP brand (and that of its mills). When in doubt, please contact us through our Whistleblower team.

Contact our Whistleblower team

Advisory on scam websites

We would like to advise members of the public, customers, and investors to beware of scam or fake websites offering investment opportunities and/or bearing the APP brand (and that of its mills). When in doubt, please contact us through our Whistleblower team.

Contact our Whistleblower team

Our Product

Sản phẩm của chúng tôi

Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas luôn cung cấp các sản phẩm chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu về giấy, khăn giấy và bao bì giấy. Với tổng công suất sản xuất và chuyển đổi hàng năm trên 19 triệu tấn mỗi năm, sản phẩm của chúng tôi hiện có mặt tại hơn 150 quốc gia trên 6 lục địa.

Sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu

Công nghệ xơ sợi và sự đổi mới sản xuất cho phép chúng tôi sản xuất mọi sản phẩm xuất sắc để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, từ bột giấy gỗ cứng đã được tẩy trắng đến đủ loại giấy, khăn giấy, bao bì và văn phòng phẩm. Nhấp vào nút bên dưới để khám phá tất cả các sản phẩm của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm của chúng tôi

Sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu

Công nghệ xơ sợi và sự đổi mới sản xuất cho phép chúng tôi sản xuất mọi sản phẩm xuất sắc để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, từ bột giấy gỗ cứng đã được tẩy trắng đến đủ loại giấy, khăn giấy, bao bì và văn phòng phẩm. Nhấp vào nút bên dưới để khám phá tất cả các sản phẩm của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm của chúng tôi

Our Future

Our Future

To ensure a better future, we strive to demonstrate responsible business practices throughout our global operations and supply chain--working in harmony with local communities, as well as protecting forests, peatlands, and biodiversity.

Learn more about our commitments in safeguarding the environment through our business:

Sustainability Report

As a producer of pulp and paper products used globally, sustainability sits at the core of APP’s business. Paper products are biodegradable, recyclable and environmentally friendly. Coupled with responsible forestry practices, we deliver sustainable products that contribute for a better tomorrow.

Since 2008, we have been committed to transparently reporting our sustainability journey through our annual Sustainability Reports, aligned with the Global Reporting Initiative (GRI) standards. Our Sustainability Report 2022 communicates a summary of our approach and performance of our Sustainability Roadmap Vision 2030, and, within the roadmap, our Forest Conservation Policy commitments.

Our Sustainability Roadmap Vision 2030 incorporates an increased range of issues and close alignment with the UN Sustainable Development Goals and the Paris Agreement on Climate Change.

Read & Download

Sustainability Report

As a producer of pulp and paper products used globally, sustainability sits at the core of APP’s business. Paper products are biodegradable, recyclable and environmentally friendly. Coupled with responsible forestry practices, we deliver sustainable products that contribute for a better tomorrow.

Since 2008, we have been committed to transparently reporting our sustainability journey through our annual Sustainability Reports, aligned with the Global Reporting Initiative (GRI) standards. Our Sustainability Report 2022 communicates a summary of our approach and performance of our Sustainability Roadmap Vision 2030, and, within the roadmap, our Forest Conservation Policy commitments.

Our Sustainability Roadmap Vision 2030 incorporates an increased range of issues and close alignment with the UN Sustainable Development Goals and the Paris Agreement on Climate Change.

Read & Download

Our People

Đội ngũ của chúng tôi

Chúng tôi tin rằng con người là yếu tố quan trọng nhất đối với sự phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Vì vậy, tất cả mọi thứ mà chúng tôi làm ngày hôm nay là vì tương lai của con người; của các bạn, của người tiêu dùng của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi, và vì cộng đồng.Tìm hiểu về cách chúng tôi cải thiện cuộc sống của mọi người thông qua hoạt động kinh doanh của mình và cách tham gia vào hoạt động kinh doanh của cúng tôi:

Giới thiệu về chúng tôi

Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas là tên thương mại của công ty sản xuất giấy và bột giấy chuyên cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu về giấy, khăn giấy và bao bì giấy. Ngoài ra, mục tiêu của chúng tôi là cùng nhau phát triển và xây dựng một tương lai thịnh vượng, đặc biệt là cho con em của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi tạo ra sản phẩm và cung cấp dịch vụ của mình một cách cẩn trọng đối với mọi lứa tuổi. Trách nhiệm của chúng tôi là kinh doanh bền vững - để chúng tôi có thể trở thành những người đổi mới, trở thành nhân tố thay đổi mà chúng tôi hằng mong muốn trên thế giới và cùng nhau gìn giữ tương lai - để #GrowingOurTomorrow (Xây dựng tương lai của chúng ta).

Tìm hiểu thêm về chúng tôi
Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Giới thiệu về chúng tôi

Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas là tên thương mại của công ty sản xuất giấy và bột giấy chuyên cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu về giấy, khăn giấy và bao bì giấy. Ngoài ra, mục tiêu của chúng tôi là cùng nhau phát triển và xây dựng một tương lai thịnh vượng, đặc biệt là cho con em của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi tạo ra sản phẩm và cung cấp dịch vụ của mình một cách cẩn trọng đối với mọi lứa tuổi. Trách nhiệm của chúng tôi là kinh doanh bền vững - để chúng tôi có thể trở thành những người đổi mới, trở thành nhân tố thay đổi mà chúng tôi hằng mong muốn trên thế giới và cùng nhau gìn giữ tương lai - để #GrowingOurTomorrow (Xây dựng tương lai của chúng ta).

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Xuất bản thông tin

app-stories

Kaputren batik artisans in Malang weave traditional prints with the support of PT Ekamas Fortuna

Kaputren batik artisans in Malang weave traditional prints with the support of PT Ekamas Fortuna

Literacy in the Digital Era: Why is Handwriting Still Important?

In today's digital era, the habit of handwriting and reading printed books is starting to be marginalized. The presence of various technologies makes the younger generation switch to using gadgets. The dependence of the younger generation on technology has raised concerns in several countries, including the Swedish Government.

APP’s Young Innovators reach Top 6 at the SDGI Young Professionals Program

APP’s Young Innovators reach Top 6 at the SDGI Young Professionals Program