Xuất bản thông tin

Grow Together for The Future

Grow Together for The Future

At APP, we believe that a successful company is build among the great people. We are driven by setting our values to grow, for a better us tomorrow. APP is providing the opportunity to be part of a sustainable future, to make a difference in your career path, to improve skills. Never stop learning, never stop innovating to move forward creating positive impacts together.

Grow Together for The Future

At APP, we believe that a successful company is build among the great people. We are driven by setting our values to grow, for a better us tomorrow. APP is providing the opportunity to be part of a sustainable future, to make a difference in your career path, to improve skills. Never stop learning, never stop innovating to move forward creating positive impacts together.

Welcome to APP Academy

Chào mừng đến với Học viện APP

Nhân viên của chúng tôi luôn có cơ hội nâng cao chuyên môn tại Học viện APP. Đây là cách để phát triển tiềm năng của bạn lên một tầm cao mới và xây dựng đội ngũ các nhà lãnh đạo truyền cảm hứng có khả năng tạo ra thay đổi và chuyển đổi. Học viện bao gồm ba trường học thú vị giúp bạn có thể phát triển kỹ năng và trau dồi kiến thức bằng cách tham gia các khóa học lãnh đạo, kỹ thuật và chuyên môn.

Trau dồi kỹ năng của bạn

Tại Trường lãnh đạo APP, bạn có thể học thêm một loạt các kiến thức về phát triển đội ngũ lãnh đạo và những chủ đề quan trọng như đào tạo nhập môn cho nhân viên mới, cũng như tham gia các chương trình học nền tảng khác. Trong khi đó, tại Trường marketing & kinh doanh và Trường sản xuất giấy & bột giấy, bạn có thể nâng cao kỹ năng chuyển môn và kỹ thuật của mình.

Grow Together for The Future

Mọi người nghĩ gì về chúng tôi

Title List Career

Hãy cùng chúng tôi đi đến tương lai

Bạn đang tìm kiếm một cơ hội nghề nghiệp thú vị để phát triển bản thân phải không? Bạn có quan tâm đến Trái đất nhiều như chúng tôi không? Hãy tham khảo những cơ hội dưới đây và cùng chúng tôi đổi mới vì tương lai của chúng ta.