Xuất bản thông tin

null DMPA: Cách chúng tôi vừa cải thiện cuộc sống vừa bảo vệ môi trường

DMPA: Cách chúng tôi vừa cải thiện cuộc sống vừa bảo vệ môi trường

Nếu theo dõi các bài đăng trên mạng xã hội và blog của chúng tôi, bạn có thể đã đọc một số câu chuyện về các cộng đồng phát triển mạnh nhờ Desa Makmur Peduli Api (DMPA) chương trình của chúng tôi. Nhưng bạn có biết rõ về chương trình này? Chương trình này thực sự hoạt động như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu!

Nói một cách đơn giản, DMPA là một chương trình giúp cải thiện cuộc sống của những người dân xung quanh các khu vực được ưu tiên của chúng tôi và đồng thời góp phần vào bảo vệ môi trường. Chương trình này vận động các làng/bản và cộng đồng tham gia vào các phương thức canh tác bền vững góp phần cải thiện tình hình kinh tế và môi trường tại địa phương.

Ví dụ, chúng tôi khuyến khích mọi người sử dụng biện pháp canh tác định canh bền vững và có lợi hơn, đồng thời bỏ các phương pháp đốt nương làm rẫy có hại cho môi trường để khai hoang đất. Đồng thời, chúng tôi cũng cung cấp các chương trình giáo dục, hệ thống tiện ích và hỗ trợ tài chính để giúp quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ hơn.

Chúng tôi nghĩ ra một chương trình đầy tham vọng như vậy như thế nào? Tất cả bắt đầu với Chính sách bảo tồn rừng, một chính sách đã giúp giải quyết thành công các xung đột xã hội và các tình huống kinh tế xã hội trong các cộng đồng sống gần rừng. Từ kinh nghiệm đó, chúng tôi rút ra kết luận rằng người dân phải tích cực tham gia vào các nỗ lực quản lý rừng bền vững đồng thời thực hiện các hoạt động kinh tế bền vững và có trách nhiệm.

Với suy nghĩ đó, chúng tôi đã thúc đẩy các cộng đồng địa phương đạt được những mục tiêu này trên quan điểm tôn trọng các phong tục tập quán của họ. Vì vậy, chúng tôi đã triển khai DMPA vào cuối năm 2015 để cải thiện các chương trình phát triển cộng đồng trước đây của mình. Thông qua chương trình mới này, chúng tôi hy vọng rằng các làng/bản và cộng đồng có thể đóng vai trò thiết yếu trong công tác quản lý rừng bền vững và đồng thời đạt được sự thịnh vượng chung.

Chúng tôi thực hiện chương trình dựa trên nguyên tắc hợp tác bao gồm sự tham gia và phối hợp tích cực giữa tất cả các bên liên quan: dân làng, quản lý thôn, các tổ chức hợp tác của thôn, tổ chức phi chính phủ, học giả và các nhà cung cấp của chúng tôi hiện đang quản lý các khu vực được ưu tiên tại địa phương.

Và để thực hiện cam kết FCP của mình trong bối cảnh phức tạp, các điều kiện và vấn đề riêng của từng làng, chúng tôi đã thiết kế chương trình DMPA dựa trên sáu trụ cột sau:

  1. Lập bản đồ tài nguyên và ranh giới có sự tham gia của nhiều bên

  2. Chuyển giao công nghệ và kiến thức

  3. Bảo vệ và duy trì các khu rừng

  4. Giải quyết và ngăn ngừa xung đột tại địa phương

  5. Hợp tác trong tiếp thị sản phẩm

  6. Cải thiện quản lý rừng và sinh kế của cộng đồng

Những trụ cột này vô cùng phù hợp với các điều kiện và bối cảnh hiện tại ở bất kỳ làng/bản mục tiêu nào khi chúng được áp dụng trong các giai đoạn triển khai.

Các trụ cột này được xây dựng nhằm mục đích tăng thu nhập và phúc lợi kinh tế của cộng đồng thụ hưởng; cải thiện dự trữ lương thực và an ninh lương thực ở các làng/bản mục tiêu; mối quan hệ hòa thuận giữa cộng đồng làng/bản và các nhà cung cấp của chúng tôi; các giải pháp và phòng ngừa xung đột; hoạt động tập trung hoặc thành lập các thể chế kinh tế địa phương; cũng như tăng cường sự tham gia tích cực của người dân và chính quyền làng/bản trong các hoạt động quản lý và bảo tồn rừng.

 

Chúng tôi đã chọn các làng/bản mục tiêu như thế nào?

Thứ nhất, các làng/bản này phải nằm trong các khu vực được ưu tiên của chúng tôi hoặc cách khu vực này trong bán kính 3 km. Thứ hai, cộng đồng làng/bản cần có mối liên hệ chặt chẽ với các nguồn tài nguyên lâm nghiệp trong khu vực được ưu tiên. Cuối cùng, chúng tôi cần cân nhắc xem liệu có bất kỳ vụ cháy rừng nào trong vòng ba năm qua xung quanh vị trí này hay không, vì mục tiêu chính của chúng tôi là ngăn chặn những sự cố như vậy.

Hiện tại, các làng/bản được chọn của chúng tôi chỉ thuộc năm tỉnh ở Indonesia: Riau, South Sumatra, Jambi, West Kalimantan, và Đông Kalimantan. Nhưng, chúng tôi cũng cam kết tiếp tục cải thiện cuộc sống trên khắp Indonesia.

Trong bốn năm kể từ khi thực hiện chương trình, chúng tôi đã dần nhìn thấy kết quả của những nỗ lực của mình. Các cộng đồng cũng bày tỏ sự hài lòng của mình khi tham gia chương trình và chia sẻ những câu chuyện thành công của họ, giống như câu chuyện từ Lidat mà chúng tôi đã đề cập trong bài báo này.

 

 

 

Nguồn: https://asiapulppaper.com/sustainability/people

Chúng tôi rất vui mừng khi chương trình DMPA đã giúp cộng đồng làng/bản mở mang tư duy trong việc chung tay bảo tồn rừng, tạo ra sự hợp tác sâu sắc giữa cộng đồng, chính quyền khu vực, các tổ chức phi chính phủ và giới học thuật vì mục đích đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về chương trình DMPA và đọc một số câu chuyện truyền cảm hứng khác từ các cộng đồng làng/bản trong bản tin này. Để đọc thêm những câu chuyện như vậy, hãy theo dõi APP Stories và các tài khoản mạng xã hội của chúng tôi trên InstagramFacebook, và Twitter. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài báo tiếp theo!

Tài sản liên quan

Related Stories

Hợp tác đan xen: Trao quyền cho phụ nữ và bảo vệ môi trường

Trao quyền cho phụ nữ và cải thiện địa vị kinh tế xã hội của họ là điều cần thiết để đạt được sự phát triển bền vững. Chỉ bằng cách đảm bảo cơ hội bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ, chúng ta mới có thể hiện thực hóa giấc mơ về nền kinh tế công bằng và bao trùm, giúp chúng ta duy trì bền vững môi trường của mình cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Helping Indonesia advance to a cleaner water future

Through international and local collaborations, Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas is helping Indonesia advance towards a cleaner and more sustainable water future.

The Future of These Animals are in Our Hands

Indonesia’s rich biodiversity homes more than 500 species that are vulnerable to extinction. Among them are three subspecies that play important roles in the ecosystem: Sumatran tigers, Sumatran elephants, and the Bornean orangutans.