Xuất bản thông tin

null APP thảo luận về các vấn đề và giải pháp đa bên liên quan tại Diễn đàn tư vấn các bên liên quan lần thứ 9

APP thảo luận về các vấn đề và giải pháp đa bên liên quan tại Diễn đàn tư vấn các bên liên quan lần thứ 9

Hôm nay, Asia Pulp & Paper (APP) đã tổ chức Diễn đàn tư vấn các bên liên quan lần thứ 9 để chia sẻ tiến triển của Lộ trình phát triển bền vững cho các bên liên quan, bao gồm cả các tổ chức phi chính phủ, để nêu bật các vấn đề và thảo luận các giải pháp. Tại Diễn đàn, APP cũng tiết lộ các mục tiêu mới nhất cho năm 2030, cùng với một Bảng điều khiển giám sát rừng, được công khai trực tuyến. Bảng điều khiển nhằm mục đích hỗ trợ các bên quan tâm theo dõi và hiểu rõ hơn cam kết không phá rừng bao gồm giám sát độ che phủ rừng trong khu bảo tồn được bảo vệ trong chuỗi cung ứng của APP. Những sáng kiến này chỉ là một số ví dụ về nỗ lực của APP trong hành trình trở nên cởi mở và có trách nhiệm hơn.

Nhiều cáo buộc do tổ chức Hòa bình xanh đưa ra vào thời điểm hiện tại đã được giải quyết trước đây, bao gồm cả trên các nền tảng như Diễn đàn tư vấn các bên liên quan. Trái ngược với những cáo buộc này, APP đã không thực hiện hoạt động chuyển đổi đất than bùn kể từ năm 2013. APP cũng đã và đang thực hiện chính sách Không đốt (Zero Burning) trong các hoạt động của mình và sẽ tiếp tục làm như vậy. Điều này phù hợp với các cam kết của APP theo Chính sách bảo tồn rừng (FCP) và phù hợp với luật pháp của Indonesia.

Về chủ đề đất than bùn, không rõ tổ chức Hòa bình xanh đã sử dụng bản đồ nào để tiến hành phân tích. APP, cùng với chuyên gia than bùn Deltares, đã tiến hành lập bản đồ LiDAR toàn diện về tất cả các khu đất được ưu tiên của nhà cung cấp, bao gồm cả khu vực trồng rừng và khu bảo tồn. Hoạt động lập bản đồ mới được tiến hành vào năm 2018, tạo ra bản đồ than bùn có độ chính xác cao. Những bản đồ này đã được chia sẻ với Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia (KLHK) để sử dụng làm cơ sở xác định khu vòm than bùn quan trọng cần được bảo vệ theo quy định mới về than bùn.

APP cam kết bảo vệ hơn 600.000 ha khu bảo tồn và đã phát triển lộ trình phục hồi hơn 100.000 ha khu vực bị suy thoái, trong đó có khu vòm than bùn quan trọng trong 5 năm tới. Chúng tôi đang thu hút các chuyên gia và tổ chức nghiên cứu khác nhau để hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi về phương pháp và quá trình triển khai công tác phục hồi. Tiến độ của công tác phục hồi được theo dõi hàng năm. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm các phương pháp tích hợp công nghệ để đo lường hiệu suất của khu vực được phục hồi.

Về chủ đề cháy rừng, APP không tham gia và cũng không khuyến khích sử dụng phương pháp đốt để phát quang. Mặc dù các nhà cung cấp của APP bị cấm phát quang bằng phương pháp đốt, điều này không có nghĩa là không bao giờ có cháy rừng xảy ra trong khu vực được ưu tiên. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức trên thực tế cần phải giải quyết do sự phức tạp của hoạt động sử dụng đất trong các khu vực được ưu tiên của các nhà cung cấp của chúng tôi. Các khu vực này có thể bao gồm các thôn, bản nằm bên trong và xung quanh các khu vực được ưu tiên.

APP nhận ra nguy cơ cháy rừng và đã thực hiện một số chương trình để giải quyết vấn đề này. Hệ thống nông nghiệp & lâm nghiệp tích hợp (Desa Makmur Peduli Api/DMPA) của APP hợp tác chặt chẽ với các cộng đồng nông thôn để thúc đẩy nông nghiệp bền vững, đào tạo các hộ nông dân nhỏ về nguy cơ cháy rừng và giải quyết tình trạng nghèo đói - nguyên nhân hàng đầu gây ra cháy rừng - trong các cộng đồng này. Cho đến nay, APP đã triển khai chương trình DMPA tại 335 thôn, có tác động tích cực đến cuộc sống của hơn 21.000 hộ gia đình.

APP cũng đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong việc nâng cao năng lực phòng cháy và chữa cháy để giải quyết vấn đề nghiêm trọng về cháy các khu vực tự nhiên theo mùa. Cho đến nay, chúng tôi đã chi hơn 150 triệu USD cho công tác tăng cường Kế hoạch quản lý cháy rừng tích hợp, cũng như đã đào tạo và trang bị một lực lượng gồm hơn 3.000 nhân viên cứu hỏa để sẵn sàng ứng phó với thảm họa. Chúng tôi nhận thức rõ được trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ các khu vực được ưu tiên của nhà cung cấp khỏi nguy cơ cháy rừng. Mặc dù chúng tôi vẫn gặp phải những thách thức khôn lường trên mặt trận này bởi lẽ những đám cháy có thể do các bên khác gây ra, hoặc do các đám cháy từ bên ngoài lan vào khu vực được ưu tiên của chúng tôi, chúng tôi vẫn luôn cố gắng giảm đáng kể tác động của cháy rừng đối với các khu vực thuộc sự giám sát của mình. Kết quả của những nỗ lực này là chúng tôi đã có thể quản lý tác động của cháy rừng ở mức dưới 2% tổng diện tích các khu vực được ưu tiên của các nhà cung cấp.

Không có hệ thống nào là hoàn hảo. Chúng tôi đã từng gặp phải những sai lầm trong quá khứ và có thể sẽ vẫn mắc sai lầm trong tương lai, nhưng chúng tôi sẵn sàng sửa sai và tuân thủ các cam kết rõ ràng của mình. APP cũng hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương và trung ương cũng như nhiều tổ chức khác về các dự án bảo tồn, phục hồi và xã hội để hỗ trợ việc triển khai các dự án này trên thực tế. Đây thường là công việc đầy thử thách và chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các đối tác khi sẵn sàng phối hợp với chúng tôi.

Các tổ chức như Hòa bình xanh cũng đóng một vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo các doanh nghiệp hành động có trách nhiệm và phản hồi của họ cũng được đánh giá khá cao. Tuy nhiên, việc tạo ra sự thay đổi đáng tin cậy và lâu dài đòi hỏi sự làm việc chăm chỉ cũng như tiếp cận những thách thức này với tinh thần khách quan và đoàn kết. Điều quan trọng là tập trung vào những cột mốc đã đạt được và liên tục cải thiện những lĩnh vực vẫn còn tồn tại nhiều thách thức.

Là một phần trong Cam kết phát triển bền vững của chúng tôi, APP đã triển khai một cơ chế khiếu nại vững mạnh để có được khả năng giải quyết các vấn đề khi có đủ bằng chứng. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các bên để điều tra mọi cáo buộc một cách kỹ lưỡng và thực hiện các bước cần thiết để tìm ra các giải pháp tốt nhất.

Tài sản liên quan

Related Stories